ŚLADAMI JANA PAWŁA II W GDAŃSKU

Śladami Jana Pawła II w Gdańsku

Zapraszam Państwa na zwiedzenie Gdańska według trasy, którą pokonał Jan Paweł II podczas pielgrzymek do Gdańska. Jan Paweł II w Gdańsku odbył 2 pielgrzymki. Pierwsza miała miejsce w czasie, gdy wybrzeże i reszta Polski walczyły z obaleniem systemu komunistycznego. Był to rok 1987 i papieżowi wszędzie towarzyszyli policjanci ubrani po cywilnemu, a tłumy wiernych rozpędzały oddziały ZOMO.
W czasie naszej wycieczki Śladami Jana Pawła II w Gdańsku proponuję zwiedzić Katedrę Oliwską, gdzie warto wysłuchać 20-minutowego koncertu organowego. Udamy się także do Międzynarodowego Centrum Ekumenicznego Sióstr Brygidek, gdzie gościł nasz papież. Zobaczymy dom Lecha Wałęsy, z którym Jan Paweł II spotkał się kilkukrotnie.
 
Katedra Oliwska, Gdańsk
Katedra Oliwska, Gdańsk
Przejedziemy na Westerplatte, gdzie Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą i wypowiedział znamienite słowa  „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte…” Na Westerplatte przywitało go także 35, wtedy jeszcze żyjących, obrońców placówki z roku 1939. Dziś już wszyscy z nich odeszli.

 

Naszą wycieczkę proponuję zakończyć zwiedzaniem Europejskiego Centrum Solidarności. Obiekt ten znajduje się na terenie byłej stoczni im. Lenina, zaraz przy pomniku Poległych Stoczniowców 1970, gdzie w skupieniu Jan Paweł II modlił się w roku 1987. W Europejskim Centrum Solidarności zobaczymy, jak polski kościół pomagał w walce z obaleniem komunizmu w Polsce. Są tu także fotografie z milionem wiernych z mszy w Gdańsku Zaspie w 1987. Zobaczymy robiący ogromne wrażenie ołtarz w kształcie kogi.

 

Warto też wejść do Bazyliki Mariackiej, największego gotyckiego ceglanego kościoła na świecie. Tu nasz papież spotkał się z chorymi oraz przedstawicielami służby zdrowia. Nasza wycieczkę możemy również poszerzyć o molo w Sopocie, z którego Jan Paweł II odpłynął na Westerplatte.
Molo w Sopocie
Molo w Sopocie
Wycieczka Śladami Jana Pawła II w Gdańsku,  w zależności od wybranych opcji, potrwa od 4 do 6 godzin.

 

Ceny biletów wstępu na trasie Śladami Jana Pawła II w Gdańsku (aktualne w styczniu 2020):

 

  • Katedra Oliwska cennik: wstęp bezpłatny, koncert organowy – bilet normalny 4,5 zł, bilet ulgowy 2,5 zł
  • Bazylika Mariacka cennik: bezpłatnie przez cały rok
  • Europejskie Centrum Solidarności cennik: bilet normalny – 20 zł , bilet ulgowy – 15 zł. Bilety dla grup minimum 10-osobowych: normalny – 18 zł, ulgowy – 12 zł. Wcześniejsza rezerwacja jest konieczna.
  • Molo w Sopocie cennik: bilet normalny – 8 zł, bilet ulgowy – 4 zł