Wielka_Aleja,_założona_przez_Daniela_Gralatha_I,_na_rysunku_Daniela_Chodowieckiego,_1773

Wielka_Aleja,_założona_przez_Daniela_Gralatha_I,_na_rysunku_Daniela_Chodowieckiego,_1773