Europejskie Centrum Solidarnosci w Gdansku, Muzeum Solidarnosci, Pomnik Poleglych Stoczniowców grudzień 1970, ECS

Europejskie Centrum Solidarnosci w Gdansku, Muzeum Solidarnosci, Pomnik Poleglych Stoczniowców grudzień 1970, ECS